Settings

Gezondheidsverklaring


Om het praktijkexamen aan te vragen, is een gezondheidsverklaring nodig.

Deze verklaring bepaalt of je geestelijk en lichamelijk in staat bent om te rijden. Dat is belangrijk voor de verkeersveiligheid.

 

Het CBR stelt je hiervoor een aantal vragen over je gezondheid. Deze vragen staan op het formulier ‘Gezondheidsverklaring’.

 

Begin op tijd met je aanvraag

De beoordeling van je rijgeschiktheid kan in sommige situaties vier maanden duren. Vul dus ruim (vier maanden) van te voren een Gezondheidsverklaring in en stuur deze op.

 

Direct langs een specialist bij ADHD of ADD of autisme

Heb je vraag 3 (en eventueel nog andere vragen) van de Gezondheidsverklaring met ‘ja’ beantwoord in verband met ADHD of ADD of autisme? En heb je nog nooit eerder een rijbewijskeuring ondergaan? Dan kun je direct, voordat je je Gezondheidsverklaring bij ons indient, een afspraak maken met een onafhankelijke specialist voor een rijbewijskeuring. Wat moet je hiervoor doen?

 

Vul een Gezondheidsverklaring online in

Open chat
Direct antwoord op al je vragen!