Settings

Gevaarherkenning


Gevaarherkenning is een onderdeel van het theorie-examen.

Het herkennen van gevaren tijdens het rijden is belangrijk. Gevaarherkenning helpt je om te slagen voor je theorie-examen en praktijkexamen.

 

Gevaarherkenning wordt in een onderzoek van het SWOV als volgt omschreven: “Er zijn vele definities van gevaarherkenning in omloop, maar er bestaat geen definitie die door alle experts als de enige juiste wordt gezien. In grote lijnen is gevaarherkenning het proces van het tijdig opmerken, herkennen en voorspellen van potentieel gevaarlijke situaties en de keuze van de juiste handelingen om het gevaar af te wenden. Men spreekt van een potentieel gevaarlijke situatie als er een grote kans is dat er een ongeval gebeurt wanneer het gedrag niet wordt aangepast”.


A. Remmen

Als je uitgaat van de maximaal toegestane snelheid rem je bijna altijd binnen een verkeersbeeld met:

 • zwakkere / instabiele verkeersdeelnemers
 • tegenliggers op smalle wegen
 • voorbijrijden van werkzaamheden of obstakels op de rijbaan
 • inhalen en tegelijk passeren van tegenliggers
 • onoverzichtelijke en gevaarlijke kruispunten
 • drukke (woon-/winkel)gebieden, scholen e.d.
 • onoverzichtelijke of scherpe bochten
 • ontstaan van stremming of file
 • grote snelheidsverschillen onderling

 

B. Gas loslaten

 • als je de situatie niet vertrouwt
 • als je de situatie wel goed kunt overzien
 • als er geen direct gevaar is
 • als de snelheid aangepast is

 

C. Niets doen

 • als je de situatie goed kunt overzien
 • als er geen direct gevaar is
 • als er voldoende ruimte is om je handeling uit te voeren
 • als er weinig snelheidsverschil onderling is
 • als er een vluchtmogelijkheid is
Open chat
Direct antwoord op al je vragen!